KÖZÖS KÉPVISELET

 

Megbízás esetén a PUSZKA BT. vállalja társasházak és lakóparkok közös képviselői feladatait a 2003. évi CXXXIII. és a 2009. évi LXXXIX. törvények, valamint az Alapító Okirat és az SZMSZ szellemében.

Társaságunk a Közgyűlés által jóváhagyott keretek között:

A Társasház nevében és költségére megszervezi, folyamatosan üzemelteti és működteti a Társasházat.

Megszervezi és ellenőrzi a hibaelhárítások és felújítások elvégzését.

Elkészíti és lebonyolítja a pályázati anyagokat.

Felméri és középtávú felújítási tervet készít a Társasház üzemeltetéséhez.

A Társasház épületét, a hozzátartozó építményeket és területet a tulajdonközösség által megkívánt, illetve finanszírozott színvonalon karbantartatja.

Nyilvántartja a közös költség és felújítási költség befizetéseket.

Gondoskodik a hátralékok behajtásáról.

Pénzintézeteknél folyószámlát tart fenn és vezeti a Társasház könyvelését.

Elkészíti a Társasház egyszerűsített mérlegét és adóbevallását.

Nyilvántartja a szükséges járulékbefizetéseket.

Évente egyszer elszámol az elmúlt gazdasági évről, költségtervet készít a következő évre.

 

További információkkal állunk rendelkezésükre a
06-20-9875-527 telefonszámon.